Покана за дискусия

image001

Публикувано в Бакалаври, Докторанти, Магистри | Коментарите са изключени

Сесия за МП „Европейска публична администрация“

Икономика на публичния сектор, Доц. Красен Станчев – 06.04.2015 – 18:00 ч.

Европейски политики на сближаване, Владимир Кисьов- 06.04.2015 – 17:00 ч.

Антидискриминационни политики, Доц. д-р Албена Танева – 06.04.2015 – 14:00 ч.

Подготовка на проекти, Тихомира Трифонова – 08.04.15 – 15:00 ч.

Комитология (вземане на решения в ЕС), Доц. д-р Румяна Коларова – допълнително

Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Конкурс за годишната награда „Лиляна Данева–Бризби“

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Обявява

КОНКУРС

ЗА

ГОДИШНАТА НАГРАДА „ЛИЛЯНА ДАНЕВА–БРИЗБИ“

ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ЕСЕ

В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НА ТЕМА:

„УПОТРЕБАТА, ЗЛОУПОТРЕБАТА И РЕШЕНИЯТА ПО БЕЖАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В СВЕТЛИНАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ“

Има още

Публикувано в Бакалаври, Важно, Докторанти, Конкурси, Магистри, Новини | Коментарите са изключени

Изпитна сесия – зимен семестър МП „Публичен мениджмънт и политики“

 1. Публичен мениджмънт за ръководители, Проф. дпн Тодор Танев, Дата:
 2. Стратегическо управление за ръководители, Проф. дпн Тодор Танев, Дата:
 3. Сравнителни публични политики, Доц. д-р Татяна Томова, Дата: 19.04.2015 г. (неделя) от 10:00 ч.
 4. Финансов анализ на публичните политики, Гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова, Дата: 04.2015 г. (събота) от 10:00 ч.
 5. Теории за обществения и публичния избор, Гл. ас. д-р Деница Хинкова, Дата: 25.04.2015 г. (събота) – 10:00 ч.
 6. Политическо представителство и публична власт, Проф. дпн Николай Найденов, Дата: 24.04.2015 г. (петък) от 17:00 ч.
Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Изпитна сесия – зимен семестър МП „Европейска публична администрация“, задочно (15.04.2015 г. – 30.04.2015 г.)

 1. Административно право и процес, Проф. д-р Мария Славова, Дата: 18 април, 13.00 ч.
 2. Публично-частни партньорства, Д-р Иванка Душкова, Дата: 17 април, 10.00 ч.
 3. Публичен мениджмънт, Проф. дпн Тодор Танев, Дата:
 4. Право на ЕС, Проф. д-р Марияна Карагьозова, Дата: 18 април, 11.00 ч.
 5. Права на човека, Гл.ас. д-р Атанас Славов, Дата: 20 април, 9.00 ч.
 6. Лидерство, Доц. д-р Албена Танева, Дата: 17 април, 12.00 ч.
 7. Глобализация, Д-р Кирил Аврамов, Дата: 3 април, 10.00 ч.
 8. Политики в сферата на промишлеността, енергетиката, земеделието и опазването на околната среда, Владимир Кисьов, Дата: 17 април, 14.00 ч.
 9. Данъчна и митническа администрация, Гл.ас. д-р Мария Коцева-Тикова, Дата: 17 април, 15.30 ч.
 10. Правен режим на обществените поръчки, Д-р Милена Караджова, Дата: 25 април, 11.30 ч.
Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени