КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

Подаването на молби – декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 03.11.2014 г. до 14.11.2014 г. съгласно Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

  1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия се регистрира на адрес http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ 4.
    Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.11.2014 г.
  2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се заверява от инспекторите в сектор „Студенти“ на съответния факултет и се депозира при тях.
  3. Системата се затваря на 14.11.2014 г. в 12.00 ч.
  4. След изтичане на крайния срок (14.11.2014 г. 17.30 ч.) молби-декларации няма се приемат.
  5. Класирането ще бъде обявено на 21.11.2014 г. в сайта на Университета.
  6. Постъпилите след 26.11.2014 г. жалби няма да бъдат разгледани.
  7. Окончателното класиране ще бъде обявено на 01.12.2014 г. в сайта на Университета.

График за провеждане на кампанията за държавни стипендии

Разпределение на стипендиите по факултети и специалности

Заповед на Ректора за отпускане на стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 г.

Публикувано в Важно, Фокус | Коментарите са изключени

Стипендии на Германската служба за академичен обмен

DAAD_stipendii15

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Информация за курса „Умения за въздействие“

Курсът цели да запознае студентите с основни практически умения за справяне в сложните процеси на взаимодействие между различни социални актьори в различни социални ситуации.
Съдържанието обхваща (но не се ограничава до) теми като: какво ни влияе при вземането на решения, как общуваме и как отправяме посланията си, как работим в екип, как можем да въздействаме по-ефективно на хората и на социалната среда. Участниците ще усвоят умения и техники, които обобщено наричаме „умения за въздействие“.
Курсът е интерактивен и включва групова работа по случаи, групови дискусии, самоанализ и ролеви игри. Занятията ще бъдат групирани по 7 или 8 часа в рамките на 4 съботни дни през месеците октомври – януари (по един ден месечно). Този подход позволява по-голяма интензивност на работата от обичайната заетост от 2 учебни часа седмично.

Първото занятие ще се проведе на 25 октомври от 10 до 17 часа.

Публикувано в Бакалаври, Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Съобщение

Бакалаврите по „Публична администрация“ могат да изтеглят списъка с избираеми дисциплини за учебната 2014/2015 г. (зимен семестър) от ТУК.

ЗАБЕЛЕЖКА:

РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗБРАНИ ДИСЦИПЛИНИ СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ – СУСИ-4.

ИЗБРАЛИТЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК /ФАКУЛТАТИВНА/, ОТНОВО РЕГИСТРИРАТ СВОЯ ИЗБОР ЗА ТОЗИ СЕМЕСТЪР.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: ДО 17.10.2014 г. вкл.

Публикувано в Бакалаври, Важно | Коментарите са изключени

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2014/2015 г.

1 ОКТОМВРИ 2014 г. /СРЯДА/

ЗА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – Ректорат, от 10.00 ч., Аулата;

ЗА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – Ректорат, от 12.30 ч., 65 ауд.;

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – Ректорат, от 13.30 ч., 65 ауд.

ЗАБЕЛЕЖКА:

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 2.10.2014 г.

Публикувано в Бакалаври, Важно, Докторанти, Магистри, Новини | Коментарите са изключени