Сесия за МП „Европейска публична администрация“

Икономика на публичния сектор, Доц. Красен Станчев – 06.04.2015 – 18:00 ч.

Европейски политики на сближаване, Владимир Кисьов- 06.04.2015 – 17:00 ч.

Антидискриминационни политики, Доц. д-р Албена Танева – 06.04.2015 – 14:00 ч.

Подготовка на проекти, Тихомира Трифонова – 08.04.15 – 15:00 ч.

Комитология (вземане на решения в ЕС), Доц. д-р Румяна Коларова – допълнително

Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Конкурс за годишната награда „Лиляна Данева–Бризби“

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Обявява

КОНКУРС

ЗА

ГОДИШНАТА НАГРАДА „ЛИЛЯНА ДАНЕВА–БРИЗБИ“

ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ЕСЕ

В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НА ТЕМА:

„УПОТРЕБАТА, ЗЛОУПОТРЕБАТА И РЕШЕНИЯТА ПО БЕЖАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В СВЕТЛИНАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ“

Има още

Публикувано в Бакалаври, Важно, Докторанти, Конкурси, Магистри, Новини | Коментарите са изключени

Изпитна сесия – зимен семестър МП „Публичен мениджмънт и политики“

 1. Публичен мениджмънт за ръководители, Проф. дпн Тодор Танев, Дата:
 2. Стратегическо управление за ръководители, Проф. дпн Тодор Танев, Дата:
 3. Сравнителни публични политики, Доц. д-р Татяна Томова, Дата: 19.04.2015 г. (неделя) от 10:00 ч.
 4. Финансов анализ на публичните политики, Гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова, Дата: 04.2015 г. (събота) от 10:00 ч.
 5. Теории за обществения и публичния избор, Гл. ас. д-р Деница Хинкова, Дата: 25.04.2015 г. (събота) – 10:00 ч.
 6. Политическо представителство и публична власт, Проф. дпн Николай Найденов, Дата: 24.04.2015 г. (петък) от 17:00 ч.
Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Изпитна сесия – зимен семестър МП „Европейска публична администрация“, задочно (15.04.2015 г. – 30.04.2015 г.)

 1. Административно право и процес, Проф. д-р Мария Славова, Дата: 18 април, 13.00 ч.
 2. Публично-частни партньорства, Д-р Иванка Душкова, Дата: 17 април, 10.00 ч.
 3. Публичен мениджмънт, Проф. дпн Тодор Танев, Дата:
 4. Право на ЕС, Проф. д-р Марияна Карагьозова, Дата: 18 април, 11.00 ч.
 5. Права на човека, Гл.ас. д-р Атанас Славов, Дата: 20 април, 9.00 ч.
 6. Лидерство, Доц. д-р Албена Танева, Дата: 17 април, 12.00 ч.
 7. Глобализация, Д-р Кирил Аврамов, Дата: 3 април, 10.00 ч.
 8. Политики в сферата на промишлеността, енергетиката, земеделието и опазването на околната среда, Владимир Кисьов, Дата: 17 април, 14.00 ч.
 9. Данъчна и митническа администрация, Гл.ас. д-р Мария Коцева-Тикова, Дата: 17 април, 15.30 ч.
 10. Правен режим на обществените поръчки, Д-р Милена Караджова, Дата: 25 април, 11.30 ч.
Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Покана за публична защита на дисертационен труд

Имаме удоволствието да Ви поканим на публичната защита на дисертационния труд на Аделина Любомирова, която ще се състои на 19 март 2015 г. (четвъртък) от 18:00 ч., зала 500, Кампус Изток, IV бл., бул. „Цариградско шосе“ № 125,  Философски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Има още

Публикувано в Бакалаври, Докторанти, Клуб на випускниците, Магистри, Новини | Коментарите са изключени