Дати за поправителна сесия за МП „Европейска публична администрация“

Сравнителна европейска публична администрация
Доц. д-р Милена Стефанова
14.11.2014 г.
10 ч.
Водене на преговори
Проф. Донка Александрова
15.11.2014 г.
10 ч. в 4. блок, к-т 124
Управление на проекти
проф. дсн Цветан  Давидков
20.11.2014 г.
До 20-и да подготвят и изпратят писмено изпълнение на трите компонента
Управление на риска
Доц. д-р Серафим Петров
12.11.2014 г.
Курсова работа, изпратена на електронна поща до 11.11.2014 г.
Електронно правителство
Проф. Вихър Кискинов
13.11.2014 г.
14,30 в Ректората к-т 308
Правна интеграция в ЕС
Проф. дпн Нели Огнянова
06.11.2014 г.
15 ч.зала 404 – 2. блок 4. етаж
Европа на регионите -предпоставки за растеж
Юлияна Николова
21.11.2014 г.
15,00 ч.
Европейски политики на сближаване – участието на младежта
Д-р Борислав Мавров
19.11.2014 г.
8,30 ч., офиса на ЕИ, ул. „Г. С. Раковски“ № 101
Публикувано в Магистри, Общи | Коментарите са изключени

Дати за поправителна сесия за МП „Публичен мениджмънт и политики“

 1. Сравнителни публични политики, преподавател Доц. д-р Татяна Томова, дата: 17.11.2014 г. от 14,30 – 16,00 ч. к-т 115
 2. Разработване и оценка на програми, преподавател Доц. д-р Татяна Томова, дата: 17.11.2014 г. от 14,30 – 16,00 ч. к-т 115
Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

Подаването на молби – декларации за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 03.11.2014 г. до 14.11.2014 г. съгласно Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ .

 1. Всеки студент кандидатстващ за стипендия се регистрира на адрес http://stipendii.uni-sofia.bg/, с името и паролата си от СУСИ 4.
  Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 03.11.2014 г.
 2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се заверява от инспекторите в сектор „Студенти“ на съответния факултет и се депозира при тях.
 3. Системата се затваря на 14.11.2014 г. в 12.00 ч.
 4. След изтичане на крайния срок (14.11.2014 г. 17.30 ч.) молби-декларации няма се приемат.
 5. Класирането ще бъде обявено на 21.11.2014 г. в сайта на Университета.
 6. Постъпилите след 26.11.2014 г. жалби няма да бъдат разгледани.
 7. Окончателното класиране ще бъде обявено на 01.12.2014 г. в сайта на Университета.

График за провеждане на кампанията за държавни стипендии

Разпределение на стипендиите по факултети и специалности

Заповед на Ректора за отпускане на стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 г.

Публикувано в Важно, Фокус | Коментарите са изключени

Стипендии на Германската служба за академичен обмен

DAAD_stipendii15

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Информация за курса „Умения за въздействие“

Курсът цели да запознае студентите с основни практически умения за справяне в сложните процеси на взаимодействие между различни социални актьори в различни социални ситуации.
Съдържанието обхваща (но не се ограничава до) теми като: какво ни влияе при вземането на решения, как общуваме и как отправяме посланията си, как работим в екип, как можем да въздействаме по-ефективно на хората и на социалната среда. Участниците ще усвоят умения и техники, които обобщено наричаме „умения за въздействие“.
Курсът е интерактивен и включва групова работа по случаи, групови дискусии, самоанализ и ролеви игри. Занятията ще бъдат групирани по 7 или 8 часа в рамките на 4 съботни дни през месеците октомври – януари (по един ден месечно). Този подход позволява по-голяма интензивност на работата от обичайната заетост от 2 учебни часа седмично.

Първото занятие ще се проведе на 25 октомври от 10 до 17 часа.

Публикувано в Бакалаври, Важно, Магистри | Коментарите са изключени