График за изпитите за МП „Публичен мениджмънт и политики“

„Методи и техники за анализ на публичните политики“

- 10.02.2015 г. от 19:00 часа

- 06.04.2015 г. от 19:00 часа

„Социални и здравни политики“

- 13.02.2015 г. от 14:00 часа

- 19.04.2015 г. от 14:00 часа

„Политика в общината и населеното място“

- 12.02.2015 г. от 17:00 часа
– 06.04.2015 г. от 17:00 часа

Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Защита на магистърски тези

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 04.03.2015 г. от 10.00 ч., 109 стая, 4. блок, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Заявления за допускане до защита се подават от 26.01.2015 г. до 13.02.2015 г. вкл., отдел „Студенти“, 238 каб., г-жа Кайрова.

Краен срок за депозиране на готовите дипломни тези в Катедрата – 13.02.2015 г. вкл.

(Това включва: 1 бр. дипломна теза – подвързана и разписана от научния ръководител; 1 бр. диск със запис на дипломната теза и експозето; 1 бр. експозе /до 1 – 1,5 стр./ – на български език. На място се попълва декларация за авторство.)

Публикувано в Важно, Магистри | Коментарите са изключени

Избираеми дисциплини- летен семестър на учебната 2014/2015 г.

І КУРС

  1. Счетоводство, 30+30, хон. преп. д-р Адриан Маринчев, СУ – 5 кредита;
  2. Етнополитика, 30+15, гл. ас. д-р Десислава В. Димитрова – 4 кредита;
  3. Административно обслужване за гражданите и бизнеса, 30+0, хон. преп. д-р Алеко Джилджов – 3 кредита;
  4. Публична култура и етика, 30+0, гл. ас. д-р Десислава В. Димитрова – 3 кредита;
  5. Курс по политология – 3 кредита: 5.1. Модерна българска държавност, 30+0, хон. преп. доц. д.с.н. Горан Горанов.

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ!

  1. Спорт – 2 кредита;
  2. Западен език – 4 кредита

Забележка: Напомняме, че кредитите от дисциплините със статут „Факултативна“ не участват в осигуряването на необходимия минимум за семестър и учебна година!

Има още

Публикувано в Бакалаври, Важно | Коментарите са изключени

Възможност за работа

Раобота за студенти

Публикувано в Бакалаври, Новини | Коментарите са изключени

Дати за поправителна сесия за МП „Европейска публична администрация“

Сравнителна европейска публична администрация
Доц. д-р Милена Стефанова
14.11.2014 г.
10 ч.
Водене на преговори
Проф. Донка Александрова
15.11.2014 г.
10 ч. в 4. блок, к-т 124
Управление на проекти
проф. дсн Цветан  Давидков
20.11.2014 г.
До 20-и да подготвят и изпратят писмено изпълнение на трите компонента
Управление на риска
Доц. д-р Серафим Петров
12.11.2014 г.
Курсова работа, изпратена на електронна поща до 11.11.2014 г.
Електронно правителство
Проф. Вихър Кискинов
13.11.2014 г.
14,30 в Ректората к-т 308
Правна интеграция в ЕС
Проф. дпн Нели Огнянова
06.11.2014 г.
15 ч.зала 404 – 2. блок 4. етаж
Европа на регионите -предпоставки за растеж
Юлияна Николова
21.11.2014 г.
15,00 ч.
Европейски политики на сближаване – участието на младежта
Д-р Борислав Мавров
19.11.2014 г.
8,30 ч., офиса на ЕИ, ул. „Г. С. Раковски“ № 101
Публикувано в Магистри, Общи | Коментарите са изключени